Projekt pt.

Projekt pt. „Miłosławskie okno na kulturę”

 w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA RYNKU nr 2/RR/2023

Miłosławskie Centrum Kultury, stosując  zasadę rozeznania rynku, zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia składającego się z:

  1. 2 szt. fabrycznie nowego urządzenia: Auto– Lektor Basic

spełniającego minimum następujące parametry podstawowe:

  • wbudowana klawiatura z oznaczeniami brajlowskimi,
  • dodatkowa półka do podtrzymania większych wolumenów,
  • napęd DVD-RW,
  • port USB,
  • port RJ-45,
  • port PS/2
  • wyjście słuchawkowe,
  • wbudowane głośniki stereo.

Ofertę proszę przesłać na formularzu załączonym do  niniejszego  zapytania  ofertowego (zał 1).

Termin składania oferty – do 23.08.2023. do godziny 15.00.

Termin dostawy maksymalnie do 28.08.2023

Płatność do 7 dni po dostarczeniu urządzeń i wystawieniu prawidłowej faktury  

Okres gwarancji min. 24 miesiące

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:mck36@wp.pl

lub osobiście do siedziby Zamawiającego: ul. Różowa 6,  62-320 Miłosław.

Skip to content