05 grudnia, o godz. 18.00 w świetlicy  odbyło się podsumowanie zajęć z grafiki  w ramach projektu „SENIOR ART” prowadzonego przez PZERiI – koło w Orzechowie. Odbył się też wernisaż prac, które zostały oprawione w ramy i wyeksponowane na sztalugach. Przy kawie i ciasteczku uczestnicy wysłuchali podsumowania swoich twórczych działań przez Pana Adama Półtoraka, który omówił każdą pracę  i zachęcił uczestników zajęć  do dalszej artystycznej pracy. Pani Jadwiga Stefańska podziękowała Panu Adamowi za  zaangażowanie, podzielenie się swoją wiedzą  i przekazanie cennych wskazówek. W miłej atmosferze rozmawiano o kolejnych artystycznych planach.

 

Skip to content