18 lipca w poniedziałek świetlice i biblioteki w Orzechowie i Czeszewie zaprosiły dzieci na wakacje w podróży.  Odwiedziła nas Pracownia Artystyczna „Wiatrak” z Poznania, która zabrała nas na wyjątkową wycieczkę. Dzieci z Czeszewa i Orzechowa spotkały się  w sali KINA ZA ROGIEM w Orzechowie. Tematem poniedziałkowych zajęć było spotkanie z kulturą Wielkiej Brytanii.

 

Skip to content