CYFROWA KULTURA
Przypomnijmy: MCK dostało 164 tys. w konkursie Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Projekt Miłosławskie Okno
na Kulturę zakłada zakup profesjonalnych kamer, komputerów i oprogramowana do montażu, świateł i tła. Dzięki
temu, realizowane przez bibliotekarki Darię Romblewską i Jagodę Muzolf, biblioteczne podcasty, będą mogły być
nagrywane i montowane w profesjonalnych warunkach. Ponadto przewiduje się transmisje online z realizowanych
przez MCK wydarzeń.
Zakupiono też specjalistyczny skaner, pozwalający na cyfrową archiwizację dużych dokumentów, znajdujących się
w zbiorach biblioteki. Placówka wzbogaciła się też o dwa urządzenia lektorskie, dzięki czemu osoby niewidzące lub
słabo widzace, będą mogły korzystać z książkowych zasobów.

Pracownice MCK wzięły udział w szkoleniach z obsługi sprzętu i oprogramowania, dzięki czemu mogą
samodzielnie nagrywać i montować materiały reporterskie. Tą wiedzą podzielą się z dziećmi i młodzieżą
zainteresowana nowymi technologiami. Od października, w poniedziałki, w godz. 16-18 w MCK przewidziano zajęcia
w pracowni nowych technologii. Uczestnicy zajęć będą uczyć się nagrywania reportaży, montażu, pracy z kamerą.
Agnieszka Przysiuda
Projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie
stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel
stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów
kultury, Zadanie pt. „Miłosławskie okno na kulturę”.

Skip to content