W Miłosławskim Centrum Kultury realizowany jest projekt grantowy „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. MCK otrzymało ponad 160 tys. zł na realizację projektu „Miłosławskie okno na kulturę” w konkursie Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. 

Pracownice Miłosławskiego Centrum Kultury i wolontariusze MCK odbyli we wrześniu szkolenia ze znajomości sprzętu i oprogramowania do miksowania. Uczyliśmy się pracy z kamerą, montażu, ustawiania świateł, bawiliśmy się tłami. Słowem: posiedliśmy wiedze niezbędną w cyfrowym rozwoju placówki. 

Grant jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

Skip to content