Dwudziestego dziewiątego maja 2019 roku odbyła się kolejna edycja rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. Tym razem bibliotekarze, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu wsiedli na rowery, by odwiedzić czeszewską bibliotekę. Na miejscu odbyli ciekawy i pouczający spacer po lesie oraz zjedli posiłek. Tradycyjnie też odbyła się loteria fantowa. Można było wygrać jeden z bibliotecznych pamiątkowych gadżetów. Biblioteka bardzo serdecznie dziękuje za pomoc w zorganizowaniu rajdu Szkole Podstawowej w Miłosławiu, Urzędowi Gminy oraz pani Beacie Gawlak.

Skip to content