Miłosławskie Centrum Kultury otrzymało ponad 160 tys. zł na realizację projektu
„Miłosławskie okno na kulturę” w konkursie Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Pozwoli
to na dotarcie do jak największej liczby odbiorców i przeniesienie części działań do sieci.
Pandemia zmieniła cały nasz świat. Także uczestnictwo w kulturze. Różne wydarzenia, koncerty czy spotkania
odbywały się online. Niestety, COVID, choć chwilowo zapomniany, wciąż krąży wokół nas i niewykluczone, że znów
będzie ograniczał nasze działania. Dlatego MCK planuje zakup specjalistycznego sprzętu, który pozwoli nasze
działania transmitować za pomocą Internetu. To zapewni nam też większą ilość odbiorców. Nie oznacza to w żadnym
stopniu tego, że nie będziemy organizować nic „na żywo”, tylko umożliwimy osobom, które nie mogą lub nie chcą
wyjść w domu, uczestnictwo w wydarzeniach przez nas organizowanych.
Zakupiony sprzęt pozwoli też na realizację w lepszej jakości podcastów bibliotecznych. W planach jest także zakup
specjalistycznego sprzętu – czytników, który pozwoli osobom niedowidzącym i niewidomym korzystania z zasobów
bibliotek gminnych (tj. czytania, czy odsłuchania tekstów kultury). Biblioteka zostanie także doposażona w duży
skaner, który umożliwi przeniesienie, starych zbiorów, dokumentów do sfery cyfrowej i stworzenie wirtualnej Izby
Pamięci.
Zwycięski wniosek został napisany przy współpracy z firmą WANiR.

Skip to content