15 marca uczniowie kl. II zostali zaproszeni na lekcję biblioteczną  o przysłowiach. Do opracowania scenariusza lekcji wykorzystano  „Słownik języka polskiego”, „Razem ze słonkiem” Marii Kownackiej oraz „Przysłowia polskie” Doroty Strzemińskiej – Więckowiak. Aby poznać temat lekcji uczniowie musieli rozwiązać krzyżówkę.  Następnie dzieci dowiedziały się co to jest „przysłowie” i samodzielnie podawały znane im przysłowia. Kolejne zadanie polegało na znalezieniu przysłów związanych z miesiącami i porami roku. Przeczytaliśmy krótkie opowiadanie pt. „Pogodowe psoty” wyjaśniające znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu”. Po zapoznaniu się z najbardziej znanymi i często używanymi przysłowiami, uczniowie przystąpili do kolejnego zadania pracując w grupach. Każda grupa otrzymała kopertę z wyrazami, z których trzeba było ułożyć przysłowie. Ostatnie zadanie, tj. wykonanie przebiśniegów z papieru i płatków kosmetycznych, wymagało zdolności manualnych. Dzieci z wszystkimi zadaniami świetnie sobie poradziły, za co zostały nagrodzone słodyczami i miały chwilę czasu na wspólną zabawę.

Skip to content