Dwudziestego dziewiątego listopada 2018 roku odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. W tym miesiącu rozmawiałyśmy o eseju Zygmunta Baumana, „Obcy u naszych drzwi”. Problem obcości, wojny, przemieszczania się ludzi o różnym pochodzeniu należących do odmiennych kręgów kulturowych jest dziś wyjątkowo aktualny. Zwróciłyśmy na to uwagę podczas naszej rozmowy. W niektórych kwestiach zgadzałyśmy się z polskim socjologiem, w innych z nim polemizowałyśmy.

W grudniu spotkamy się, by rozmawiać o reportażu „Wśród mangowych drzew”.

Skip to content