Biblioteka Pałczyn

Filia Biblioteczna Pałczyn

Pałczyn 19

62-320 Miłosław

tel. 601-405-671

Pracownicy:

Daria Romblewska

Księgozbiór ogółem 4179 książek w tym:

– literatura dla dorosłych 1891 woluminów,

– literatura dla dzieci i młodzieży 1474 woluminów,

– literatura niebeletrystyczna 814 woluminów.

Od dnia 1 marca 2018 r.

Filia biblioteczna czynna będzie we wtorki i czwartki

od godz. 10.00 – 18.00